λαπαθιωτης

Κώτσος, ο ρήγας ο τρανός, λεβέντης και ντερβίσης,

καμάρι τής Ανατολής και βδέλυγμα της Δύσης,

σκεφθείς ότι, μετ’ ου πολύ, μέλλει να μπη στην Πόλη,

(έτσι, τουλάχιστον, δηλούν οι χασικλήδες όλοι…)

κ’ ιδών την Πόλην Κών/πολιν να γράφουν στας “ειδήσεις”,

και προσπαθών και εις αυτό ν’ αρμονισθή επίσης,

θέλησε συντομώτερα να γράφεται κ’ εκείνος,

και τ’ όνομά του συνταμών, καλείται τώρα: Κ/τίνος…

Advertisements