Έπρεπε πια ν’ αποφασίσουμε.

Κι έτσι

παρά τις καιρικές δυσκολίες

το ταξίδι άρχισε

τα πανιά μπαλωθήκανε βιαστικά

τ’ αμπάρια αδειάσανε από τη σαβούρα

το κατάστρωμα πλύθηκε

κάτι χάρτες που δείχνανε το δρομολόγιο

πεταχτήκανε κομματιασμένοι

κι ένας ναύκληρος από τα μέρη τής ζεστής γης

πήρε στους ώμους του την προσευχή.

Η θάλασσα φορτώθηκε στο πλοίο

σταγόνα – σταγόνα

και το ταξίδι τού βούρκου άρχισε.

Τα σκυλιά φτάσανε μπροστά στο νερό

μυρίσανε τον αγέρα.

Τι θα πάρουμε μαζί μας;

Advertisements