Σολιάζαμε παλαιότερα τον αρχιτεκτονικό αχταρμά στη βόρεια παραλία της Πρέβεζας. Ένα νεοκλασικό, ένα μεταμοντέρνο κι ένα έκτρωμα της χούντας στη σειρά. Και ρωτούσαμε ποια αρχιτεκτονική επιτροπή εγκρίνει αυτές τις άδειες κι αυτή την κακογουστιά. Φαίνεται ότι κάποιος μας άκουσε και συμφώνησε ότι το νεοκλασικό ήταν παραφωνία. Έτσι, έδωσε την άδεια κατεδάφισης για να χτιστεί στη θέση του κάτι ανάλογο, πιο κιτς, ώστε να μη θυμούνται οι νεότεροι την παλιά Πρέβεζα. Έτσι έχουν μείνει μόνo ένα – δυο νεοκλασικά σ’ όλη τη βόρεια παραλία της Πρέβεζας, η οποία, δυστυχώς, δεν έτυχε της ανάλογης προστασίας, όπως το υπόλοιπο κομμάτι, που χαρακτηρίστηκε ιστορικό κέντρο.

O ΘΕΡΣΙΤΗΣ

Advertisements