Πρώτον: σε θέλουνε ακίνδυνη και να ξεχνάς·

κ’ ύστερα καλή μ’ αυτούς φιλεναδίτσα

τρυφερή

υποσχετική

οι αχρείοι.

 

Φωνή μου ράτσα υψικάμινου από πλευρό

ανοιχτό τού αίλουρου, της ανηφόρας

απ’ τα εννιά σκοινιά τού βούρδουλα

κι ο ήλιος φίδι μες στο σύρμα.

Μην ξεχάσεις· φτύσ’ τους.

 

Ας περιμένουν να σε σβήσω με νερό

ή κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων

ας περιμένουν οι αχρείοι.

Advertisements