Με τις τράπεζες ή με την κοινωνία;

Μέσα στο 2011 έκλεισαν 68.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν 135.000 θέσεις εργασίας, ενώ με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου το 2012 θα κλείσουν άλλες 62.000 με συνέπεια την απώλεια άλλων 180.000 θέσεων εργασίας.

Τοκογλυφία με επιτόκιο 50% πάνω από το συμβατικό…

Για την αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν δεν ευθύνονται μόνο η κρίση και η μείωση της κατανάλωσης, αλλά και οι τοκογλυφικές πρακτικές των τραπεζών. Οι τράπεζες λειτουργούν υπό ένα ιδιόρρυθμο καθεστώς νόμιμης τοκογλυφίας. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι τράπεζες αξιοποιούν κάθε δυνατότητα, από τα λεγόμενα ψιλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων έως και τον άμεσο εκβιασμό των δανειοληπτών,οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Και στο όνομα των λεγόμενων ρυθμίσεων των δανειακών υποχρεώσεων αυξάνουν το επιτόκιο δανεισμού έως και 50% πάνω από το συμβατικό. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο εκβιασμός, αυτή η τοκογλυφία, αυτός ο στραγγαλισμός των οικονομικών κυττάρων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην ανάπτυξη.

Ρύθμιση χρεών για τις επιχειρήσεις εν λειτουργία

Διαγραφή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης κατά ποσοστό αντίστοιχο της μέσης μείωσης του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας κατά την τριετία 2009-2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση για τον ίδιο κλάδο κατά την προηγούμενη τριετία.

Τα στοιχεία του κύκλου εργασιών, του τζίρου δηλαδή, μπορεί να εξαχθούν από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων των επιχειρήσεων κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, από τις περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή από κλαδικές μελέτες που δημοσιεύονται από ιδιωτικές εταιρείες αναγνωρισμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το υπόλοιπο που απομένει ως χρέος προτείνουμε να ρυθμίζεται για δέκα χρόνια. Υπό τον όρο ότι το μέγιστο ποσοστό διαγραφής των δανείων ενός δανειολήπτη, που καλύπτονται από ακίνητα, θα υπόκεινται στον περιορισμό ότι δεν θα μπορεί η συνολική απομείωση να είναι μικρότερη του 110% της εμπορικής αξίας των προσημειωμένων ακινήτων.Στην πρότασή αυτή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κεφάλαια κίνησης ανοιχτά, μεσοπρόθεσμα, δάνεια επαγγελματικής στέγης, επενδυτικά, ακόμη και καταναλωτικά που αποδεικνύονται από το μέγεθος τους ή από τον χρόνο λήψης τους ότι χρησιμοποιήθηκαν τελικά ως επιχειρηματικά.Περιλαμβάνονται δάνεια τα οποία έχουν συναφθείμέσα στο χρονικό διάστημα της μεγάλης κρίσης 2009-2010 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, όπως για παράδειγμα δάνεια από ο περιβόητο ΤΕΜΠΜΕ, καθώς και ειδικά δάνεια, όπως εκείνα που αφορούσαν τις σεισμόπληκτες ή πυρόπληκτες περιοχές, αλλά και δάνεια που είχαν δοθεί πριν από το 2008 και ήταν ενήμερα, αλλά μετά έγιναν υπερήμερα λόγω αδυναμίας αποπληρωμής.

Να αξιοποιηθούν για την παροχή ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα χρηματοδοτικά εργαλείατου ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή λιμνάζουν στις τράπεζες και δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα κεφάλαια.

Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, για τη χρηματοδότηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθεί η απασχόληση και να τονωθεί η ανάπτυξη.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους προτείνεται πριν από τη διαδικασία πλειστηριασμών και κατασχέσεων να εφαρμοστεί το παραπάνω μέτρο της διαγραφής και η εναπομείνασα απαίτηση της τράπεζας να γίνει προσπάθεια να καλυφθεί από την αξία των ακινήτων ή από τον εγγυητή.

Advertisements