Το προστατευόμενο δέλτα του ποταμού Αχέροντα απειλείται άμεσα.

Αιτία είναι η καταστροφή του από μεγάλης κλίμακας αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα των βαθυπέδων Αμμουδιάς και Βαλανιδοράχης Δήμου Πάργας. Τα έργα συνοδεύονται και από αναδασμό γης. Εκεί λοιπόν όχι μόνο η καλλιεργήσιμη γη επεκτείνεται σε βάρος του φυσικού υγρότοπου και ο υγρότοπος αποστραγγίζεται με μια διαχρονική σειρά στοχευμένων και αδρά χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων (λ.χ. αποστραγγιστική σήραγγα), αλλά και η μορφή του αγροτικού τοπίου αλλάζει ριζικά και μόνιμα.

Ο τουριστικός προσανατολισμός της παραλιακής αυτής ζώνης είναι προφανής και όχι απαραίτητα κακός για το περιβάλλον. Κακή είναι η βάρβαρη, ανεπαρκώς σχεδιασμένη, πλέον παρωχημένη, με μελέτες 15ετίας, επίμονη προσπάθεια κυριαρχίας επί της φύσης και ανατροπής των υδρογεωλογικών, υδρολογικών, εδαφολογικών, βιολογικών, αλλά και αισθητικών δεδομένων μιας κατά τα άλλα “προστατευόμενης” περιοχής. Εναλλακτικά, ο υγρότοπος θα προστατευόταν και θα εντασσόταν αρμονικά στο σχεδιασμό της περιοχής, αποτελώντας αστείρευτη πηγή ευκαιριών (πολιτισμός, γεωργία-κτηνοτροφία, τουρισμός, έρευνα κ.λπ.).

Όταν τα έργα σχεδιάστηκαν, ζούσαμε με το όπιο της “ισχυρής Ελλάδας”, του χρηματιστηρίου, της μεζονέτας και των ολυμπιακών αγώνων που σάρωσαν το αττικό και όχι μόνο περιβάλλον. Σήμερα τα δεδομένα και η συλλογική εμπειρία της κοινωνίας άλλαξαν. Όμως η καταστροφή έχει ξεκινήσει και δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Είναι ανησυχητικό πως υπάρχουν τουλάχιστον οι κοινωνικές προϋποθέσεις (οι πολιτικές συνήθως υπάρχουν, όταν πρόκειται για τέτοια εγχειρήματα) για μελλοντικές, περαιτέρω αλλαγές στη χρήση γης (οικοπεδοποίηση).

Πρόκειται για περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό GR2140001), Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Περιφερειακές Ζώνες, βάσει σχετικής ΚΥΑ. Επίσης, μέρος της έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Την ευθύνη της περιοχής έχει ο αντίστοιχος φορέας διαχείρισης, ο οποίος όμως ξεκίνησε να λειτουργεί μετά την έγκριση των έργων.

Πρόσφατα, με κοινό δελτίο τύπου οι Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Αρχέλων και MOm ανέδειξαν πανελλαδικά το ζήτημα.

Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας

Advertisements