Στις 23 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τροποποιήσεις του νόμου για το περίφημο “χαράτσι” που εισπράττει η Δ.Ε.Η. Σύμφωνα μ’ αυτές α). η διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω μη καταβολής του θα μπορούσε να εκτελεσθεί μόνο μετά από εντολή τού Υπουργείου Οικονομικών και β) τέσσερες μήνες μετά τη λήξη τής προθεσμίας πληρωμής τής πρώτης δόσης η Δ.Ε.Η. διαγράφει από τα βιβλία της το οφειλόμενο ποσό τού “τέλους”, που μπορεί πια να εισπραχθεί μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια, κατά πληροφορίες –αφού η σχετική απόφαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί–, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αν δεν πληρωθεί το “τέλος” που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το “τέλος” κρίθηκε συνταγματικό, εφόσον είναι προσωρινό. Το ΣτΕ, δηλαδή, έκρινε πως η δυνατότητα επιβολής του είναι χρονικά περιορισμένη, σε περίπτωση δε παράτασής της μπορεί να κρίνει και πάλι την συνταγματικότητα ή μη της επιβολής του.

Όταν καθαρογραφεί η απόφαση του ΣτΕ θα μάθουμε τι είπε για το ζήτημα του χαρακτηρισμού τού εσόδου αυτού ως “τέλους” και όχι φόρου και για πολλά ακόμη ζητήματα, όπως η αναλογία των βαρών προς την αξία και τα έσοδα της περιουσίας. Θυμίζουμε την περίπτωση ιδιώτη που προσέφυγε σ’ αυτό, γιατί, έχοντας εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητα, ύψους 81.500,00 € το 2010, κλήθηκε να πληρώσει για το ίδιος έτος φόρους ύψους 91.000,00 €.

Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, το Υπουργείο Οικονομικών, εξακολουθώντας να θεωρεί τη Δ.Ε.Η. αποτελεσματικό εισπράκτορα, εξέδωσε στις 6 Μαρτίου νομικά εσφαλμένη και απατηλή ανακοίνωση: «…Για τη συντριπτική, όμως, πλειονότητα των καταναλωτών που πρέπει να συγκαταβάλουν το λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και το ειδικό τέλος ακινήτων δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της Δ.Ε.Η., γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος. Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει τον λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση…».

Όσοι καταβάλαμε σε τράπεζες τα ποσά των λογαριασμών μας εκτός του “τέλους”, δηλώσαμε εγγράφως στη Δ.Ε.Η. τι ακριβώς καταβάλαμε και τι όχι. Κατά το νόμο (Α.Κ. 422) ο οφειλέτης μονομερώς ορίζει ποιο χρέος του εξοφλεί. Συνεπώς, ούτε η Δ.Ε.Η. δικαιούται να καταλογίσει αλλού την καταβολή μας, ούτε το Υπουργείο μπορεί να μας εξαπατά, ούτε να επιβάλει στη Δ.Ε.Η. να παρανομήσει. Ενδεχόμενη αδυναμία τού συστήματος της Δ.Ε.Η. να καταλογίσει τις καταβολές μας εκεί που ορίσαμε, είναι πρόβλημα δικό της κι όσων τη μετέτρεψαν σε εισπράκτορά τους –όχι δικό μας. Επί πλέον, η Ε.Ρ.Τ. και οι δήμοι μπορούν να διεκδικήσουν από τη Δ.Ε.Η. να τους καταβάλει τα ποσά που εμείς πληρώσαμε γι’ αυτούς, αλλά εκείνη τα καταλόγισε στο “τέλος”.

Σύμφωνη με τα νέα δεδομένα είναι και η νέα εξώδικη δήλωση του Δήμου Πρέβεζας προς τη Δ.Ε.Η. Απόσπασμά της:

«Ενόψει: α. της αντίθεσης στο Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία τής διακοπής τής ηλεκτροδότησης ως κύρωσης σε βάρος όσων δεν καταβάλλουν το τέλος και β. της διάταξης του άρθρου 422 του Αστικού Κώδικα, κατά την οποία ο οφειλέτης δικαιούται να ορίσει ποιο χρέος του εξοφλεί με κάθε καταβολή προς το δανειστή, σας καλούμε: α. να μην προβείτε στη διακοπή τής ηλεκτροδότησης των οικημάτων, στα οποία αφορούν οι λογαριασμοί αυτοί, και β. να καταλογίσετε τις καταβολές σε πλήρη εξόφληση αποκλειστικά της αξίας τού ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε, του ανάλογου φ.π.α. και των τελών και φόρων υπέρ του Δήμου μας και της Ε.Ρ.Τ. και όχι σε πλήρη ή μερική εξόφληση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., όπως ακριβώς δηλαδή όρισαν οι προαναφερόμενοι δημότες ή/και κάτοικοι του Δήμου μας τόσο με τις συνημμένες στην παρούσα δηλώσεις τους, όσο και με εκείνες που επισυνάφθηκαν στην προηγούμενη εξώδικη δήλωση που σας απευθύναμε … Επί πλέον σας καλούμε να μην καταλογίσετε σε εξόφληση άλλων οφειλών τους και να αποδώσετε σ’ εμάς, όπως οφείλετε, τους δημοτικούς φόρους και τέλη που εισπράξατε από τους προαναφερόμενους υπόχρεους ή τυχόν θα εισπράξετε από άλλους.»

 

Μιλτιάδης Μπάλκος

Advertisements