Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf) θα δημιουργηθεί πλεόνασμα 4,5% το 2014, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι το 2020. Επειδή από πολλούς θεωρείται ανέφικτη μία τέτοια τύπου δημοσιονομική προσαρμογή, το ΔΝΤ στην ανάλυσή του, αναγνωρίζει μεν το “αισιόδοξο” της πρόβλεψης, αλλά επίσης παραθέτει και στοιχεία χωρών από τη διεθνή εμπειρία, που κράτησαν σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και εδώ πραγματικά προκύπτει μία τρομακτική παραδοχή από το ΔΝΤ. Στη σελίδα 87 της έκθεσης, για να τεκμηριώσει ότι η διατήρηση τέτοιων πρωτογενών πλεονασμάτων για 8 χρόνια (2014-2020) είναι ρεαλιστική παραδοχή, αναφέρει δύο χώρες που στο ίδιο χρονικό διάστημα κατάφεραν να έχουν σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα: τη Ρουμανία στην περίοδο 1982-1989 και την Αίγυπτο την περίοδο 1993-2000. Δηλαδή τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου και την Αίγυπτο του Μουμπάρακ!

Είναι γνωστό ότι ο Τσαουσέσκου τη δεκαετία του 1980 έθεσε ως εθνικό στόχο την αποπληρωμή του χρέους της Ρουμανίας στους ξένους πιστωτές και για αυτό υπέβαλε τον λαό του στις μεγαλύτερες δυνατές θυσίες. Επίσης είναι γνωστή η κατάληξη αυτού του εγχειρήματος στο τέλος του 1989. Επίσης, είναι γνωστή και η κατάληξη του καθεστώτος Μουμπάρακ, με το οποίο παραλληλίζεται η δημοσιονομική εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανειλημμένα έχει διατυπώσει ότι τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα για τέτοια χρονικά διαστήματα και εκκινώντας από τέτοιες συνθήκες ύφεσης, θυμίζουν δικτατορικά καθεστώτα. Η έκθεση του ΔΝΤ έρχεται να τον επιβεβαιώσει!

 

(Πηγή: Επιτροπή Μελετών & Τεκμηρίωσης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, Ενημερωτικό Δελτίο 13)

Advertisements