Στο “Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής” της 9-2-2012 (“Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality” στα αγγλικά, επίσημη γλώσσα των κειμένων) που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 12-2-2012 ως παράρτημα των “Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης” μεταξύ της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ.λπ., περιλαμβάνονται και τα εξής:

«4. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4.2 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Κτηματολόγιο και χωροταξικός σχεδιασμός

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια. [4ο τρίμηνο 2012]»

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τον τρόπο που μεθοδεύει η κυβέρνηση την κατασκευή τού φράγματος στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου από τη “Μηχανική” του Π. Εμφιετζόγλου, κατασκευή που απαγορεύεται από το χωροταξικό σχέδιο της Ηπείρου και γι’ αυτό η σχετική άδεια ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2007. Εξομοιώνει ουσιαστικά, σ’ αντίθεση με τα διεθνώς παραδεδεγμένα, τα μεγάλα φράγματα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να ισχύουν και γι’ αυτά οι ευνοϊκές για τις ανανεώσιμες πηγές ρυθμίσεις. Επί πλέον, ετοιμάζει τροποποίηση του χωροταξικού τής Ηπείρου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση, προκειμένου το χωροταξικό να προσαρμοστεί στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής τού Αράχθου: κατά την πρόσφατη συζήτηση για το τελευταίο θεωρήθηκε δεδομένη η κατασκευή τού φράγματος –κι ας έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ.

Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθειά της να αντιτεθεί στη βούληση των κατοίκων τής περιοχής και να ανατρέψει την απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε κατ’ αίτησή τους, φαίνεται πως έρχεται το “Μνημόνιο 2”. Η τροποποίηση του χωροταξικού, ώστε να καταστεί συμβατό με το σχέδιο για την ανανεώσιμη ενέργεια –όπως την ορίζει ο καθένας–, επιβάλλεται πια από τους δανειστές, συνεπώς το καλό της πατρίδας απαιτεί να συμμορφωθούμε…

Καλόν αγώνα.

Μ.Μ.

Advertisements