Στις 31-12-2011, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε για την εφαρμογή τού “μεσοπρόθεσμου”, άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο των ιδιωτών επενδυτών στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Με την πράξη αυτή καταργήθηκε το άρθρο 97 § 5 του νόμου 4001/2011, που είχε ψηφιστεί λίγους μήνες πριν –τον Αύγουστο του 2011– και όριζε ότι ο “Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας” (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) τελεί πάντοτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου.

Η εκποίηση δεν σταματά εδώ. Η κυβέρνηση στο “Μνημόνιο 2” λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μπορέσει να εκποιήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα (ποτάμια), επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και ορίζει για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ό,τι ψήφισε νύχτα για τη μεταφορά. Συνέχεια όλων των παραπάνω θα είναι οι αυξήσεις όλων των τιμολογίων.

Θ.Θ.

Advertisements